Saku Õlletehase müügitulu kasvas eelmisel aastal ligi seitse protsenti 65,9 miljoni euroni, sh suurenes ettevõtte müük nii Eestis kui välisturgudel. Müügitulu kasvu mõjutas positiivselt ennekõike 2019. aasta suvine aktsiisimäärade langetus, mis pööras langustrendi eelnenud kolme aasta jooksul pidevalt kasvanud Läti piirikaubanduse.

Äriregistrile esitatud 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt oli Saku Õlletehase ärikasum eelmisel aastal 6,4 miljonit ning puhaskasum 6,1 miljonit eurot, kasvades vastavalt 1,6 ning 1,5 miljoni euro võrra.

„2019. aasta märksõnaks oli üheltpoolt 1. juulil jõustunud maksulangetus, mis suunas piiriostud Lätist tagasi Eesti kauplustesse ja elavdas taaskord ka Soome-suunalist müüki. Müügid põhjapiiril kasvasid teisel poolaastal 34% võrra. Teisalt jätkus intensiivne töö muudel välisturgudel, mis on Saku Õlletehase strateegiliseks sihiks olnud juba aastaid," lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.
„Absoluutnumbrites kasvas siseturu müük 9 protsenti ning eksport kokku ligi 15 protsenti. Läti piirikauplustesse müügid langesid teisel poolaastal 40% võrreldes aasta varasemaga."
„Samas käimasolev 2020. aasta näitab hoopis teistsugust pilti, tulenevalt enam kui kahekuulisest madalseisust teenindus- ja majutussektoris ja turismi seiskumisest. Sel põhjusel töötame meie ja Carlsbergi kontsern tervikuna leevendusmeetmetega, mis omakorda mõjutavad nii ettevõtte igapäevategevust ja kulubaasi kui ka tegevustulemit."

Möödunud aasta investeeringute maht oli ligi neli miljonit eurot, millest suurim osa ehk 3,3 (aasta varem 2 miljonit) miljonit tehti tootmisseadmetesse. „Meie üheks suurimaks investeeringuks oli uue, senisest 20 grammi ehk kuus protsenti kergema pudeli kasutuselevõtt Saku katusbrändi jookide puhul."

Saku Õlletehase tööjõukulud ulatusid 9,3 miljoni euroni (vs 8,5 miljonit 2018) ning keskmine töötajate arv oli 286 (aasta varem 277).