Siemi sõnul võib koroonapuhangu esimene suurem laine olla küll möödas, kuid kriisist põhjustatud negatiivsed majanduslikud mõjud ettevõtetele jätkuvad ning võivad järgmise võimaliku koroonapuhangu laine tulemusel veelgi süveneda.

„Loodame, et koroonaviiruse uut puhangut ei tule, kuid peame selleks valmistuma nii hästi kui võimalik, et kriisi mõju meie ettevõtetele ja majandusele tervikuna oleks võimalikult väike ning väldiksime ettevõtete pankrotilaineid ja hoiaksime inimeste töökohti," ütles Siem. „Töörühma kohtumistel vaatame üle seni rakendatud kriisimeetmed ja nende tingimused. Vajadusel eemaldame võimalikud kitsaskohad, et finantsinstrumendid jõuaksid abi vajavate ettevõteteni kiiremini ja vastaksid rohkem nende vajadustele ja iseärasustele," lisas Siem.

Siem märkis, et hetkel töös olevate abinõude eesmärk on leevendada või ennetada ettevõtete likviidsusprobleeme, kuid üha enam peab abinõude väljatöötamisel arvestama ka pikaajalise vaatega. „Esimese laine meetmete prioriteet oli need turule saada nii kiiresti kui võimalik, et toetada neid ettevõtteid, kes vajavad abi kiiremas korras oma tegevuse jätkamiseks juba tervisekriisi ajal," ütles Siem.

„Nüüd aga peame leidma võimalusi, kuidas suurendada ettevõtete võimekust sellistele turušokkidele paremini vastu seista ja seega silmas pidama ka pikemat vaadet ettevõtete investeerimisvajaduste ja uute ärivõimaluste toetamisel," lisas Siem.

„Seni on abinõude disainimisel ettevõtjate tagasiside olnud hädavajalik ja nii jätkame aktiivset suhtlust nii erialaliitude kui kõigi sektori esindajatega, et ka tuleviku abinõud võimalikult suures mahus ettevõtete vajadustele vastaks ning leevendust pakuks," märkis Siem.

Töögruppi juhib Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.