141 riigist ainult kuus riiki parandasid märkimisväärselt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. 35 riigis halvenes rahapesuvastne võitlus.

Suurim rahapesurisk on indeksis tähistatud kümnega. Eesti näit on vaid 2,36. Eesti puhul on kasutatud varasemaid andmeid. Eestis pole veel toimunud rahapesuvastase võitluse värsket hindamist, mis peaks toimuma tuleval aastal uute kriteeriumite alusel.