Tele2 seisukoht on kogu aeg olnud, et Eesti riigil on õigus kaitsta oma kodanike julgeolekut ja kehtestada selleks põhiseaduse ja teiste seadustega kooskõlas olevaid ettevõtlusvabaduse piiranguid. Tuginedes oma veendumusele ja küberturvalisuse alasele koostöökogemusele, saame öelda, et antud juhul soovib riik just seda oma otsustega teha.

Meile on sealjuures oluline, et kõik eestimaalased oleksid kaitstud - nende andmed, õigus eraelule ja sõnumisaladusele.

Me usume, et hea lahendus on selline, mis on proportsionaalne, piirab nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädavajalik, ei takista tehnoloogia arengut ja innovatsiooni ega piira Eesti inimeste ja ettevõtete võimalusi realiseerida oma potentsiaali. Ootame valitsuselt selget nägemust ja läbipaistvust otsustamisel arvesse võetavate argumentide osas. Näeme, et valitsus liigub selgelt selles suunas, kasutades õiglasi, objektiivseid ja tervemõistuslikke kriteeriumeid.

Kui Eesti riik kehtestab väga selged nõuded, mis standarditele peavad sidevõrkudes kasutatavad tehnoloogiad vastama, siis meie suudame selliseid võrke rajada - ka meie täna kasutatavad võrguseadmed on nendele ootustele vastavad.

Meie jaoks on kõige olulisem, et klientide andmed oleksid turvaliselt hoitud. Tahame pakkuda oma klientidele teenust, kus turvalisus on tagatud ja klientide andmed kaitstud. Tele2 on valmis täitma kõik regulatsioone, mis lähtuvad Eesti riigi seadustest ja nimetatud põhimõtetest.