Eeskätt vajatakse vilunud Javat, Reacti ja muid programmeerimiskeeli oskavaid ning IT-valdkonnas tegutsenud töötajaid. Erinevalt suurtest IT-teeninduskeskustest pakub Bankera igale spetsialistile kiireid arenguvõimalusi huvitavate ja pikaajaliste projektide arendamisel.

Kasvav vajadus uute IT-meeskondade loomiseks

Käesoleva aasta kevadel tutvustas Bankera oma digitaliseerituid makselahendusi, samuti alustati finantsteenuste osutamist nii eraisikutele kui ka ettevõtetele kogu Euroopa Liidus. Aprilli lõpus võttis Bankera meeskond osa Euroopa Komisjoni algatatud häkatonist #EUvsVirus, mille käigus töötati välja lühiajalise finantseerimise lahendused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. See töö pälvis digitaalse rahanduse kategoorias suure tunnustuse.

Leedulaste loodud digitaalsete finantsteenuste osutamine laieneb kiiresti. Klientide ringi kasvades luuakse paralleelselt uusi teenuseid ja täiustatakse olemasolevaid lahendusi. Rahvusvahelise arenguga tegeleb ka teine Bankera ökosüsteemi kuuluv platvorm – SpectroCoin, millel on üle miljoni kasutaja kogu maailmas. SpectroCoin täiustab vastavaid tehnoloogialahendusi ja plaanib pakkuda oma klientidele uusi, virtuaalsete valuutadega seotud teenuseid.

„IT-osakonna rajamine Tallinnas on ettevõtte kasvu loomulik etapp. Praegu on meil hästi tasakaalustatud IT-spetsialistide meeskond, kuid rahvusvaheline areng dikteerib vajaduse uute inimeste järele. Alates meie asutamisest 2013. aastal oleme lähtunud sellest, et pikemas perspektiivis teevad parimat ja usaldusväärseimat tööd mitte väljaspool olevad teenuste osutajad, vaid meie oma grupis töötavad inimesed. Ja see väide on end juba õigustanud,” kinnitas Justas Dobiliauskas.

Justas Dobiliauskas

Tema sõnul ei valitud Eesti sadamalinna uue üksuse rajamise kohaks juhuslikult – seal on kiiresti arenev IT-ettevõtete ökosüsteem, kus töötab palju kogenud programmeerijaid.

„Ehkki oleme kaugtöö tõttu paindlikud, tahame Tallinnas füüsiliselt kokku panna uue meeskonna. Selleks vajame kogenud inimest, kes suudaks kohapeal sealset meeskonda juhtida. Oleme tehnoloogiapõhine ettevõte. Jälgime turgu, tehnoloogia globaalset arengut, püüdleme teenuste kõrge kvaliteedi, süsteemi töökindluse, turvalisuse, stabiilsuse ja paindlikkuse poole. Arendame pidevalt oma infrastruktuuri ja selle osi ning rakendame kõrgtehnoloogiaid, mis põhinevad mikroteenustel, sündmuspõhistel toimingutel ja plokiahelatel.Meie ärisüsteemide peamised programmeerimiskeeled on Java ja React, seega suurim vajadus on selliste spetsialistide järele, kes neid valdavad. Kuid meil on kasutusel ka Kotlin, Swift, Go, PHP, Node.js, Lua ja paljud muud programmeerimiskeeled, seega vajame ka nende keelte asjatundjaid,” ütles Bankera kaasasutaja.

Rohkem ruumi eneseteostuseks

Justas Dobiliauskase sõnul ühendab Bankera IT-osakond praegu rohkem kui 40 inimest. Seal ei tööta mitte ainult programmeerijad, vaid ka küberturvalisuse, kvaliteedi tagamise, ärisüsteemide ja andmete analüütikud, administraatorid, arhitektid ning juhid. Kuigi see võib tunduda väga väikese meeskonnana, on tänu ettevõtte töötajate motivatsioonile, pühendumusele ja algatusvõimele jõutud saavutada juba palju tähelepanu väärivat.

„Selliste inimestega on rõõm töötada. Nad oskavad oma tööd teha. Ja meie omakorda soovime neile luua võimalikult soodsaid töötingimusi ning tagada neile arenguvõimalused. Tundub, et meil läheb sellega küllaltki hästi, kuna IT-spetsialistide kaadrivoolavus on ettevõttes äärmiselt väike.
Lisaks on meil suurte IT-ettevõtete või teeninduskeskuste ees atraktiivne eelis: igal meie IT-spetsialistil on võimalus osaleda kogu toote või funktsionaalsuse loomise protsessis, mitte täita ainult talle usaldatud kitsaid ülesandeid. Meie juures töötades ei tunne inimene end suure masina väikese mutrina. Me ei nõustu seisukohaga, et programmeerija peab veatult täitma ainult kitsast osa talle määratud kodeeringust ja sellega on tema töö projektis lõppenud. Meie teeme vastupidi – soovitame neil süveneda ja tutvuda toote arendamise muude etappidega ning äriprotsessidega. Julgustame igati ettepanekute tegemist ja läbimõeldud elluviimist. Meie tervitame töötajate initsiatiivi ja premeerime neid selle eest.

Inimesed kasutavad ära võimalust täiustada end mitte ainult oma eriala professionaalidena, vaid ka silmaringi laiendamiseks, äriprotsesside ja mudelite paremaks mõistmiseks. Nende pädevus kasvab ja ületab IT-valdkonna piire, neil tekivad suuremad võimalused enese realiseerimiseks,” ütles Dobiliauskas. Tema sõnul pakub Bankera nii Java kui ka teiste keelte programmeerijatele või IT-spetsialistidele peale paindliku töögraafiku, soliidse palga, kaasaegse infrastruktuuri ja huvitavate rahvusvaheliste projektide ka laialdasi võimalusi töötada teistes linnades või riikides asuvates ettevõtte kontorites.

„Lisaks kontoritele Vilniuses ja Kaunases on meil osakonnad ka Klaipėdas ja Amsterdamis. Kaugtöö osas oleme paindlikud, loome võimalused tööks kõikidele, kes soovivad töötada kas kodust või teiste linnade kontoritest,” ütles Bankera kaasasutaja.

Ees seisavad ambitsioonikad projektid

Juba kooliajast IT-valdkonna vastu huvi tundnud Justas Dobiliauskas tõi välja, et paljud IT-spetsialistid otsustavad töötada sellistes organisatsioonides, kus neil on võimalus panustada ambitsioonikatesse projektidesse.

„Oma kogemuste põhjal mõistan, kui oluline on IT-professionaalil sattuda sellisesse meeskonda, kus tal on võimalus panustada suurtesse projektidesse ja kiireks professionaalseks arenguks. Mäletan, et juba esimesel kursusel sain töökoha suures IT-ettevõttes, kus pidin andma olulise panuse nii riigi kui ka rahvusvaheliste telekommunikatsiooni- ja finantsettevõtete projektide elluviimisse. See võimaldas kiiresti areneda nii programmeerimise valdkonnas kui ka ettevõtluse tajumises. Igaüks, kes liitub meie meeskonnaga, leiab sellise võimaluse Bankera ökosüsteemis. Meil on käsil mitmeid suuri projekte. Valmistame ette maksekaartide väljaandmist, pakume uusi teenuseid ja arendame mobiilirakendusi, mis muudavad igapäevaste finantstehingute digitaalse haldamise veelgi mugavamaks. Teisest küljest täiustame vastavalt uutele nõuetele juba olemasolevaid tehnoloogilisi lahendusi, sest uue rahapesuvastase direktiivi ja isikuandmete kaitse määruse jõustumisega on kerkinud rida selliseid nõudeid, mis nõuavad lisaks seaduslikele ka tehnoloogilisi lahendusi. Peale selle jätkub meie rahvusvaheline areng. Jääme ootama kogenud ja töökaid inimesi,” ütles Dobiliauskas.