Kui varasemate plaanide kohaselt nõutaks autotööstuselt sõidukite süsihappegaasi (CO2) emissioonide vähendamist 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga 37,5 protsenti, siis Komisjoni uute paanide kohaselt peaks autode õhkupaisatav CO2 vähenema 50 protsendi võrra, kirjutab ajaleht Süddeutsche Zeitung (SZ) toimetuse kätte sattunud dokumentidele viidates.

Vastavalt juba reedel meediasse lekkinud andmetele plaanib Komisjon esitada algaval nädalal uued ettepanekud Euroopa Liidu kliimaeesmärkide karmistamiseks. Nendes esitatakse soovitus kärpida kasvuhoonegaase 2030. aastaks seni kokku lepitust märksa rohkem. Kui praegu kehtivad kavad näevad ette heitkoguste vähendamist 40 protsendi võrra 1990. aasta tasemest, siis uutes ettepanekutes soovitatakse seada eesmärk 55 protsendi juurde.

Karmimad piirangud tähendavad transpordisektori radikaalset restruktureerimist, tõdeb SZ. Uusi eesmärke - kui nendes kokku lepitakse - oleks võimalik saavutada ainult elektrisõidukite veelgi kiirema kasutuselevõtuga.

Euroopa Komisjoni plaanid näevad ka ette võimaluse, et transpordi- ja ehitussektor seotakse Euroopa Liidu emissioonikaubanduse süsteemiga, millesse praegu on lülitatud energeetika ja tööstus. See tähendaks aga bensiini ja diislikütuse hinna märgatavat tõusu.

Ettepanekud soovitakse vastu võtta järgmise aasta juuniks. Euroopa Liit peab tõstma oma kliimaeesmärke, et mitte panna liialt suurt koormat järeltulevatele põlvedele.

Loe pikemalt ERRist.