Armas ütles, et Elektrilevi ja nende partnerite brigaadid on alati tormi eel valvel ning töid tehakse kriisi olukorras 24/7. Kui tavaliselt on näiteks Saaremaal väljas 1-2 brigaadi, siis eilse tormi tagajäärgi likvideeris kaheksa meeskonda.

Armas kirjeldas, et rikete põhjuseks on ikka vana hea klassika - puu langemine elektriliinidele. Väga palju oleneb, kuhu puu kukub, sest sellest sõltub, mitu majapidamist puudutatud on. Üks puu võib mõjutada sadade majapidamiste elu.

Saatekülaline tõi välja, et viimase viie aastaga on kahjude maht vähenenud ligi 40 protsendi võrra ning prognoositakse, et see võib veelgi allapoole tulla. Seda suures osas tänu suurtele investeeringutele.

Muide, ei ole me kuidagi erilised. Soomes oli äsja möödunud torm tunduvalt karmimate tagajärgedega. Kõige halvemal hetkel oli seal samaaegselt elektrita üle 90 000 majapidamise. Meil siin oli rekordhetkel samal ajal elektrita üle 8000 majapidamise.

Kui tahta aga Eesti viia täielikult üle maakaablitele, et katkestusi oleks minimaalselt? Armas ütles, et see läheks maksma 2 miljardit eurot, kuid võrgutasu tõuseks majapidamistele 70% võrra. See ei oleks mõistlik. Arendustöid tehakse niisiis järk-järgult igal aastal.

Mida Elektrilevi teeb, et elektrivõrku tormikindamaks muuta? Mis hetkest ja mis tingimustel võib inimene taotleda elektrikatkestuse poolt tekitatud kahju hüvitamist? Lisaks saad teada ühe markantse näite, mis äsja möödunud tormi ajal Elektrilevile veidi suuremat peavalu valmistas.