Kõik, kes soovivad kogumisega jätkata, ei pea midagi tegema. Automaatselt läheb kõik edasi nii nagu varem - inimese palgast 2 protsenti suunatakse tema valitud pensionifondi.

Need, kes soovivad omapoolse makse detsembrist üheksaks kuuks peatada, peavad esitama oktoobrikuu jooksul vastava avalduse pensioniregistri pidajale või kontohaldurile. Enne avalduse esitamist on soovitav see põhjalikult läbi mõelda, kuna pärast avalduse esitamist oma otsust enam muuta ei saa.

Avalduse omapoolse makse peatamiseks võivad esitada ka 1960. aastal ja varem sündinud teise sambaga liitunud inimesed, keda riigi poolt nelja protsendi sissemaksete peatamine juulist ei puudutanud. Oma kahe protsendi makse peatamisega kaasneb sellisel juhul ka riigi poolt nelja protsendi sissemaksete peatamine kuni 2021. aasta augusti lõpuni.

„Kordan siinkohal üle, et teise samba maksete ajutine peatamine ja teise samba reform on erinevad asjad. Kõik, kes soovivad oma kahe protsendi makse üheksaks kuuks peatada, saavad seda oktoobris teha, kuid see on ajutine. Millised valikud tekivad teise sambasse järgmisel aastal, selgub peale riigikohtu otsust," ütles rahandusminister Martin Helme.

Vastavalt igaühe panusele kompenseeritakse aastatel 2023-2024 ka tema vahepeal peatunud nelja protsendi makse. Kompenseerimisel võetakse arvesse, kui palju tegi inimene perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kahe protsendi makseid nii, et tema nelja protsendi maksed olid samal ajal peatatud.

Kui teise samba fondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb teise sambasse kantava summa suurus ka keskmise tootluse võrra. Kompenseerimine ei sõltu sellest, kas inimene aastatel 2023 ja 2024 tööl käib ja tavapärases korras teise sambasse sissemakseid teeb.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub tavapärases korras. Samuti ei puuduta muudatus neid, kes juba saavad teisest sambast pensioni ja makseid seega enam ei tee.

Valitsus otsustas tänavu kevadel koroonapandeemia ajal peatada ajutiselt maksed teise sambasse. See lisab riigieelarvesse 2020. aastal 142 miljonit eurot, mida riik saab keerulisel ajal majanduse toetamiseks kasutada.