Anttoneni firma omab St1 keti tanklaid Soomes, Rootsis, Norras ja Poolas. Kokku on neil tanklaid 1400. St1 omab nafta rafineerimistehast, kuut bioetanoli tehast ning toodab ja müüb elektrit. Lisaks on nad osalised ka tuulepargiprojektis. 53-aastane Anttonen on aga sõnakas kliimaaktivist. Ta ei näe enda tegevusvaldkonda mitte keskkonna saastajana vaid sellena, kes saab kaasa tuua muutusi. Ta lobistab Soome valitsust, et need võtaks vastu seadusi, mis lõpuks tema enda ettevõtte kasumit vähendaks. Lisaks sunniks need ka tema fossiilkütustel põhinevaid firmasid investeerima puhtasse energiasse.

Tema firmade käive on aastas kuus miljardit dollarit ja isikliku vara väärtus 1,5 miljardit.

Anttonen on pikalt soovinud olla kõige roheenergia valdkonnas ja tuuleparkide vedaja. Ta sooviks näha globaalset megasuurt metsaistutusprojekti. Ta näeb, et see tõmbaks süsinikutaset atmosfääris alla. Ta võitleb ka selle eest, et keelustada Euroopas lühilennud, kuna kontinendil on piisavalt head raudteeühendused.

Soome rikkur toetab ka seaduste muutmist, mis piiraksid uute autode maksimumkiirusi ja kiirusi kiirteedel, et vähendada emissioone, õnnetusi ja asfaldi kasutust. Ta soovib, et tema enda ettevõtete sarnastele firmadele seatakse piirangud, kui palju toornaftat nad võivad kasutada ning kui palju fossiilset kütust.

Anttonen usub, et maailm on tähelepanu suunanud valesse kohta, kui räägitakse puhtast energiast. Näiteks elektriautod. Tesla võib küll olla suurepärane auto, aga see ei aita kuidagi kaasa kliimamuutustele, sest valdav osa inimestest ei saa seda autot endale kunagi lubada.

Ta usub, et efektiivsem on muuta seda, kuidas inimesed energiat tarbivad - lennata vähem ja mõelda, kuidas hoida rahvaarvu kasv planeedil Maa kontrolli all. Ta ütleb, et ajast, mil tema keskkooli lõpetas, on maailma rahvaarv kahekordistunud ja see ongi kliimamuutusi kiirendanud. Vaja on globaalset süsinikukaubanduse turgu, süsteemseid muutusi ja innovaatilisi ning radikaalseid lahendusi taastuvenergia vallas.