Euroopa Liidus (EL-is) ei kehti praegu seadusloomet, mis keelaks müüa ELi turul tooteid, mis põhjustavad metsade hävitamist kolmandates riikides. Sageli ei tea Euroopa tarbijad, kas nende ostud põhjustavad metsade raadamist, sealhulgas ka asendamatute troopiliste metsade hävitamist, mis on ülitähtsad kliimamuutuste vastases võitluses ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel.

Euroopa Parlament andis neljapäeval 377 poolthääle ja 75 vastuhäälega rohelise tule seadusandliku algatuse ettepanekule, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama õigusraamistikku ELi tarbimisest tingitud ülemaailmse metsade hävitamise peatamiseks. Erapooletuks jäi 243 parlamendiliiget.

Kohustuslikud meetmed metsade raadamise peatamiseks

„Vabatahtlikud meetmed metsade hävitamise peatamiseks ei ole andnud piisavaid tulemusi. Raporti vastuvõtmine annab võimaluse luua töötav raamistik, mis põhineb hoolsuskohustustel. See on oluline samm edasi ülemaailmse metsade raadamise peatamiseks,“ sõnas raportöör Delara Burkhardt (S&D, Saksamaa) pärast hääletust.

Parlament leiab, et vabatahtlikud ettevõtmised, rikkujate tuvastamine ja märgistused toodetel pole suutnud globaalset metsade hävitamist peatada. Raporti kohaselt peaksid kõik ELi turul tegutsevad kaupmehed kindlustama, et toodete päritolu on jälgitav ning nende valmistamisel on järgitud keskkonnanõudeid. Kui ettevõtted ei pea kinni reeglitest ja paiskavad ELi turule kaupa, mille valmistamine on ohustanud metsi ja ökosüsteeme, peavad järgnema karistused.

Teadusuuringud kinnitavad, et metsade raadamisega seotud toodete keelamine ELi turul ei avalda märkimisväärset mõju kauba kogustele ega hindadele. Pigem aitab see luua võrdsed võimalused ELi ja kolmandate riikide ettevõtetele.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi õigusraamistik peaks lisaks metsadele hõlmama ka suure süsinikuvaruga ja elurikkaid ökosüsteeme, näiteks mere- ja rannikupiirkondi, märgalasid, turbarabasid ja savanne. Komisjon peaks esitama ka metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemise täpsed määratlused. Liikmed rõhutasid ka seda, et ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika peaksid sisaldama siduvaid jätkusuutliku arengu peatükke.

EL-i tarbimine 10% üleilmse metsade raadamise taga

Alates 1990. aastast on hävinenud 1,3 miljonit km2 metsi. Metsade hävitamise peatamine on võti bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks, tõhusamaks süsinikdioksiidi neeldumiseks ja kohalike kogukondade jätkusuutlikkuse toetamiseks.

Hinnanguliselt põhjustab ELi tarbimine 10% ülemaailmsest metsade raadamisest. Metsade hävitamise peamisteks põhjusteks on palmiõli, liha, soja, kakao, eukalüpti, maisi, puidu, naha ja loodusliku kummi tootmine.