Riia lennujaama ning Ryanairi vahel 2004. aasta 23. juulil sõlmitud lepingu kohaselt tagas lennujaam odavlennufirmale reiside teenindamisel madalamad kulud, kirjutab Läti Delfi.
Lepingus oli ka sätestatud ühtne ning kõiki makse sisaldav 4,5-eurone tasu iga lennujaamast lendava reisija kohta.

Leping kehtis ka 2012. aastal, mil Riia lennujaam kehtestas uued reisijate turvalisuse tagamise tasu, kuid Ryanair ei nõustunud seda maksma väites, et sellise tasu kehtestamine on vastuolus varem sõlmitud lepinguga. Seepärast pöördus odavlennufirma juhtkond ka Londoni rahvusvahelisse arbitraažikohtusse.

Lennujaama esindajatel ei õnnestunud Londoni kohust veenda, et algne leping oli sõlmitud endise transpordiministri Ainars Šlesersi korraldusel. Just Šlesers tegi Ryanairile ettepaneku panna lepingusse kirja ühtne tasunumber. Seda kinnitab toonase ministri ning Ryaniari juhtkonna vahel 2003. aastas suvest kuni 2004. aasta kevadeni toimunud kirjavahetus. Seejuures ilmneb kirjavahetusest, et Riia lennujaam oli sellise lepingu vastu.

Riia lennujaam peab kohtuotsuse kohaselt kompenseerima Ryanairile 802 000 eurot ning lisaks katma kohtukulud. Kokku ulatub tasutav summa pea 1,6 miljoni euroni.