Õllenaudi juhatuse liikme Urmas Rootsu sõnul on õllepruulimine energimahukas tootmine ning kui ettevõttes juba kõik pakendid taaskasutatakse, pruulimise jääk, õlleraba läheb talunikele loomasöödaks ning kõik tööprotsessid on tänu uuele pruulikojale optimaalselt energiasäästlikud, siis üks suuremaid sisendeid, energia ise, oli veel fossiilne. „Soovime näidata eeskuju ja suunata ka teisi ettevõtteid ja tarbijaid rohemajanduse poole“ rääkis Roots.

Rohelist energiat on võimalik tarbida tänu elektribörsile, millega Eesti liitus 2010. aastal. Börsile müüvad elektrit sajad Põhjamaade ja Baltikumi elektritootjad – tuuleenergiafirmadest tuumajaamadeni. Kui valida Eesti Energia Rohelise Energia pakett, siis tagatakse, et Õllenaudi poolt tarbitud mahus on toodetud taastuvatest allikatest toodetud elektrit.

Õllenaudi juhatuse liikme sõnul on rohemajandus on majandus, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega vähese CO2-heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus. Euroopa Liit on seadnud oluliseks eesmärgiks arendada rohemajandust, sest see on eelduseks majanduskasvule ja heaolu jätkumisele.

Õllenaudi tegevust on tunnustatud kahel varasemal aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kvaliteedimärgise pronkstasemega. „Me hoolime mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,“ kinnitas Roots.