„Soovist leevendada ettevõtjate koroonakriisist tingitud likviidsusprobleeme kutsume avalikku sektorit üles maksma tellitud toodete ja teenuste arveid võimalikult kiiresti ning leidma ettevõtjatega koostöös võimalikult lühikesi maksetähtaegu, et suunata raha kiiremini ringlusse ja toetada nii ettevõtete likviidsust,“ ütlevad ministrid Helme ja Ott asutustele saadetud kirjas.

Ministrid märgivad, et kõige haavatavamad on praeguses keerulises olukorras mikro- ja väikeettevõtted. „Kiire arvete tasumine on erasektori rahavoogude kiirendamiseks ning raha uuesti majandusse suunamiseks praegusel ajal hädavajalik. Kutsume kõiki avaliku sektori asutusi üles võimaldama oma tarnijatele ka lühemaid maksetähtaegu,“ lisavad ministrid.

Arveldamise kiiret ja paindlikku korraldust toetab avaliku sektori e-arveldamine. E-arved võimaldavad vähendada arvete menetlemiseks kuluvat aega ning seeläbi ka maksetähtaegu.