“Eestis on meie eesmärgiks üle-eestiline suurenev kliendibaas,” ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. “Soovime saada ülekaalukaks turuliidriks investeerimisteenuste osutamisel, senist terviklikuimat teenuste pakkumist täiendavad Balti aktsiate tasuta kauplemis- ja hoidmisvõimalused. Ettevõtete suunal oleme võimelised sisuliselt finantseerima kõiki Eesti ettevõtteid.”

LHV plaanib selleks aastaks kolmandiku võrra suuremat kasumit. Maksude-eelne kasum peaks läinud aasta 31,3 miljonilt eurolt kasvama 42 miljoni euroni ehk 34 protsenti.

Pank plaanib laenuportfelli hoiustest kiiremat kasvu. Laenud peaksid aastaga kasvama 1,7 miljardilt eurolt ligi 2,2 miljardi euroni ehk 28 protsenti. Hoiuste maht peaks kerkima 16 protsenti, 3,1 miljardi euroni.

LHV plaanib ka hoogsat fondide kasvu, mille maht peaks suurenema 15 protsenti, ligi 1,6 miljardi euroni. Fondide mahu kasv on seotud klientide maksete jätkumisega, aga ka fondide tootlusega, mida suuremate fondide XL ja L puhul on eeldatud 5,6%.

Kulu/tulu suhe on paranemas tänu Danske eraisikute portfelli lisandumisele 2019. aasta lõpus, mis suurendab kuiseid tulusid ligi 900 000 euro võrra. Kuivõrd LHV Group on väljendanud soovi tehingu tarbeks kaasatud kallima hinnaga välishoiused asendada 2020. aastal pandivõlakirjadega, vähendab see kulusid ja mõjutab positiivselt kulu-tulu suhet. Eesmärgiks seatud 20% suurust maksude-eelset omakapitali tootlust me finantsplaani järgi 2020. aastal ei saavuta, sest ühe aastaga ei õnnestu asendada 2019. aasta septembris toimunud järsku pensionifondide valitsemistasu langust.

2024. aastal peaks LHV maksueelne kasum olema juba 104,4 miljonit eurot. Laenud peaksid 2019. aatsa prognoosiga võrreldes kahekordistuma ja ulatuma 4,3 miljardi euroni. Ka hoiuste maht peaks ligi kahekordistuma ja ulatuma kuue miljardi euroni.

Kuigi õhus on pensionireform, eeldab LHV fondide mahu kasvu ligi 1,6 miljardilt eurolt kahe miljardi euro lähedale.