Merko Ehituse juhatus on kooskõlastatult nõukoguga tegi aktsionäride üldkoosolekule uue dividendiettepaneku, mille kohaselt läinud aasta eest dividendi ei maksta.

Ettevõte jätkab kõigi täna ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide valmisehitamist. Käesoleval ajal on ehituses kolmes Balti riigis kokku ligikaudu 800 korterit, millest eellepingutega on müüdud 53 protsenti.

Kompanii ei käivita järgmise kolme kuu jooksul uute arendusprojektide ehitustöid. See puudutab ka Tallinnas asuva Uus-Veerenni projekti kolmandat etappi (Uus-Veerenni Park).

Ettevõtted teevad kõigi osapooltega koostööd, et töös olevad objektid valmis ehitada. Merko Ehitus on hästi kapitaliseeritud (omakapitali määr läinud aasta lõpu seisuga 46 protsenti) ja teostamata tööde portfell ilma omaarendusteta oli veebruari lõpu seisuga ligikaudu 200 miljonit eurot.