Täna kogunenud viieliikmeline Unistuste Tööandja konkursi zürii valis välja finalistid ja tuvatas ka viis uut trendi Eesti organisatsioonide personalipoliitikas ja tööandja brändingus.

Unistusete Tööandja konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits möönis, et need ajad, mil kontoripuuviljad, spordi- ja haigustoetused, koerad kontoris, suve- ja talvepäevad jpm eristasid häid tööandjaid ülejäänutest, hakkavad jääma minevikku. “Tööjõutrul tööandjana kõrgelt hinnatuks saamiseks nendest nn hügieenifaktoriest enam ei piisa, sest sellised tegevused on aastatega kujunenud normiks,” selgitas Naarits. Tema sõnul on uued trendid aga suunatud tööandja brändingu teadlikumale kujundamisele, ettevõttele ainuomase kultuuri väljaarendamisele ja töötaja rahulolu süvitsi mõistmisele. Ta tõi välja viis uut trendi, mis konkursi züriile esmakordselt silma jäid ja mida täheldati mitmete tööandjate tegevuses:

1. Ettevõtted on loonud omaenda mobiiliäppe, kus töötajad saavad anda tagasidet organisatsioonis toimuva kohta reaalajas, mitte ei pea ootama kord aastas läbiviidavat rahulolu-uuringut.

2. Üha rohkemad organisatsioonid kasutavad töötajate rahulolu mõõtmiseks GallupQ12 uuringut, mida on maailmas järjepanu täiustatud 30 aasta vältel ja mida maailmas täidab ligi 20 miljonit töötajat.

3. Mitmed organisatsioonid pakuvad oma töötajatele mentorlust, kootsingut, psühholoogi ja karjäärinõustaja abi, et hoida neid pidevalt arenemas ja aidata toime tulla stressifaktoritega.

4. Esimesed ettevõtted on loonud digimentorluse programme, kus nooremad ja arvutiasjanduses vilunumad töötajad aitavad vanemaid arvutikaugemaid kolleege, luues selle läbi isendile võimalusi kiiremaks arenguks ja karjäärihüppeks.

5. On tekkinud esimesed ettevõtted, kes on tööjõupoliitikas keskendunud uute kolleegide leidmise asemel endiste töötajate tagasimeelitamisele, hoides lahkunuid pidevalt radaril, kaasates neid firmaüritusele, jne.