„Eleringi kümneaastane iseseisev tegutsemine Eesti elektri ja gaasisüsteemihaldurina on olnud vaieldamatu edulugu. Nõukogu hindab Taavi Veskimägi tegevust Eleringi ja laiemalt Eesti energiaturu ja -võrkude arendamisel väga heaks,“ ütles Eleringi nõukogu esimees Timo Rajala.

„Eelnevalt tehtule tuginedes otsustas nõukogu sõlmida Taaviga lepingu uueks ametiajaks seekord ilma avalikku konkurssi korraldamata. Senine kogemus annab kindluse, et Taavi suudab ellu viia ettevõtte ees seisvad kaalukad projektid, eelkõige ettevalmistused elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga,“ lisas ta.

Uus juhatuse esimehe leping hakkab kehtima 1. detsembrist 2019.