Ameerika kardioloogide liidu ajakirjas Stroke avaldatud uuringust selgub, et aasta jooksul 50 päeva jooksul vähemalt 10 tundi töötanud inimestel suurenes insuldi risk 29%.

Nendel inimestel, kes 10 aasta jooksul töötasid regulaarselt 10 tundi, suurenes insuldi risk juba 45%.

Uuringus osales 143 592 inimest. Tulemustes ei olnud erinevusi meeste ning naiste vahel, kuid pikkade töötundide ning insuldi vaheline side oli tugevam alla 50-aastaste valgekraede seas.