Palganumber on ainult üks osa lepingust

Sotsiaalselt tundlik millenniumi põlvkond sunnib ettevõtteid uue pilguga vaatama üle seda, mida töötajatele pakutakse. Noori töötajaid ei motiveeri enam pelgalt palk, nad soovivad tunda, mis on nende töö sügavam väärtus.

Me peame unustama vanakooli mõtlemise, et "sul on hea palk, seega tee head tööd!", ütleb Jeff Wellstead, FutureXeed partner. Selline lihtsustatud valem ei väljenda enam tänapäeva mitmekülgseid suhteid töötaja ja tööandja vahel.

Kindel tööroll on oma aja ära elanud

Traditsiooniline ametijuhend on samuti muutumas ning eksperdid prognoosivad, et ühe kindla rolli asemel täidab töötaja mitmeid funktsioone.

Tööheaolu ekspert Natasha McCreesh selgitab, et ajalooliselt on töötajal olnud kindel ametijuhend, mille kohaselt pidi ta teostama ülesandeid A, B ja C. Kuna praegu on kättesaadavad erinevad töövahendid ja inimesed saavad koostööd teha ka distantsilt, saame me enam töötada eesmärkide ja tulemuste nimel.

See on kasulik, kuna annab inimestele tugevama eesmärgitunnetuse, selle asemel, et läbi töötada päevatööde nimekirja, mis on ametijuhendis kirjas.

Tehnoloogia peab olema ühendavaks jõuks

Igas organisatsioonis on neid, kes armastavad tehnoloogiat ja neid, kes seda ei salli. Mõned töötajad võivad seista vastu digitaalsetele süsteemidele, aga aja jooksul meeskonnatöö ja koolituse tulemusena on ka nemad uutele töötamise viisidele avatud.

Ka võib juhtuda, et digipõlvkond leiab, et nende tööandja kasutab tehnoloogiat, mis on märksa kehvem kui nende nutitelefon. Wellstead kirjeldab seda nii, et üha enam on näha tarbijalikku suhtumist töökohta ja eriti selle digitaalsetesse töövahenditesse. Kui ettevõtte tehnoloogia on viis aastat maha jäänud, tunnevad töötajad, et tööandja ei käi ajaga kaasas ning ei püüa proovida uusi ideid ning see võib tekitada rahulolematust.

Näidates kuidas IT võib kasvatada tootlikkust, saavad personalitöötajad innustada juhtkonda uusi tehnoloogiaid kasutusele võtma.

Botid tulevad

Mitte väga kaua aega tagasi ennustasid teadlased, et me kõik hakkame töötama vähem. Reaalsuses aga töötavad paljud meist rohkem kui kunagi varem, sest tehnoloogia võimaldab meil koguaeg kättesaadav olla. Siiski võib tehnoloogia kasvatada ka töö ja eraelu tasakaalu, vabastades meid rutiinsetest ülesannetest.

Juhid saavad kasutada tehisintellekti, et kasvatada töötajate tööheaolu, ütleb McCreesh. Tehnoloogiat on vaja kasutada targemini, mitte rohkem. Paljud juhid küll räägivad sellest, aga ei juhi isikliku eeskujuga.

Kui muutuste kulg kiireneb, on personalitöötajate roll äärmiselt oluline, et toetada oma organisatsioone loomaks õnnelikumat, tasakaalukamat, pühendunud ja tootlikku tuleviku organisatsiooni.