Hiljuti õnnestus mul kuulata põlvkondade vahelistest erinevustest rääkimas The Center of Generational Kineticsi kaasasutajat ning presidenti Jason Dorsey't, kes andis soovitusi juhtidele, kelle tiimides töötavad Z-generatsiooni (1996 - ...) esindajad. Siin on nendest soovitustes kolm:

1. Kui soovid head tulemust, siis too näiteid oodatavast käitumisest. Tee sellest foto või veel parem - tee video. See on viis, kuidas Z generatsioon on harjunud probleeme lahendama.

2. Z generatsioon lähtub tulemusest. Kirjeldage, joonistage, visualiseerige, tunnetage koos tulemust. Minge enne lõppu ja tulge tagurpidi tagasi, alles siis alustage otsast. Selline harjumus on neil kujunenud videomänge mängides.

3. Z generatsioon ootab kiiret tagasisidet. NB! See ei tähenda negatiivset tagasisidet ja kriitikat, vaid pigem lühikest kinnitust õigel teel olemise kohta või siis coachivat stiili edasiste sammude suhtes. Näide tunnustamise kohta: „Peeter! Eile ma nägin, kuidas sa uut klienditeenindajat tellimuse võtmisel abistasid. Aitäh, et sa seda tegid, üksteise toetamine on väga oluline."

Z-d ja ka neile eelnev Y generatsioon - millenniumilapsed on kaasa saanud teadmise: kui juht ei räägi sinuga, siis on midagi korrast ära. Vastupidiselt varasematele põlvkondadele, kes juhi soovi vestelda tõlgendavad pigem ohuna - kui juht tahab rääkida, siis ilmselt on midagi korrast ära.

Siiski väidab Dorsey, et Z ja Y põlvkond (1977/1981 – 1995) on paljuski erinevad. Olulisim märksõna, millega ta kirjeldab Y-põlvkonda, on „hilinenud täiskasvanuiga“. See tähendab, et neil tulevad kõik elu olulised verstapostid hiljem: tööle asumine, iseseisva elu alustamine, abiellumine jne. Dorsey rõhutab, et Z ja Y põlvkonda on kasvatatud üsna erinevalt.

Sellest tulenevalt ka väike põlvkondadevaheline intriig, mis võiks kõiki juhte julgustada tööle võtma väga noori inimesi: The Center of Generational Kinetics väidab, et Z põlvkond on see, kes muudab maailma. Ta ennustab, et juba järgmise 5-10 aasta jooksul võib juhtuda see, et paljud Z põlvkonnast lähevad Y põlvkonnast ette.