Kui aga sidemed, mis meeskonda koos hoiavad, hakkavad katkema, siis võib see kiirelt viia tootlikkuse vähenemise, halbade otsuste ning aja ja energia kulutamiseni valedele asjadele.

Tõhus meeskond Katzenbach'i ja Smith'i sõnastuses raamatust "The Wisdom of Teams" on väike grupp inimesi üksteist täiendavate oskustega, kes on pühendunud ühisele eesmärgile, tulemustele ja suhtumisele, et neil on üksteise ees vastutus.

Kahjuks pole palju vaja, et koostöö meeskonnas tasakaalust välja viia ja ühistest eesmärkidest loobuda. Inimestevahelised suhted võivad olla üksteist toetavad, avatud ja koostööd soosivad, aga ka konkurentsihimulised, domineerivad ja aktiivselt vastu töötavad.

Patrick Lencioni on oma töös välja toonud mittetoimiva meeskonna viis põhiprobleemi:

  • Usalduse puudumine
  • Konfliktide kartus
  • Pühendumuse puudumine
  • Vastutuse vältimine
  • Tulemustele tähelepanu mittepööramine

Päästik, mis põhjustab koostöö halvenemist meeskonnas, on seotud inimeste loomupärase reaktsiooniga ohtudele. Kui me tunneme ennast ohus ja püüame nö ellu jääda, siis me ei suuda keskenduda olulistele asjadele. Meeskondades, kus puudub turvalisus, on inimesed kaitsepositsioonil ja need meeskonnad lakkavad toimimast. Kui see juhtub, siis kannatab kogu ettevõte.

Kuidas lagunev meeskond tagasi pöörata?

Esimese asjana tuleb mõista, et iga käitumine on millestki põhjustatud. See aitab vältida üksteise süüdistamist ning püüda mõista ja lahendusi leida.

Katzenbach'i ja Smith'i tõhusa meeskonna kirjeldusest saame ka vihje, millest peaks alustama, et meeskonnavaimu uuesti leida: esimene samm on meeskonnaliikmete tähelepanu pööramine ühisele eesmärgile. Kõikidesse inimestesse, kes ühisele eesmärgile pühenduvad, tuleb uskuda ning panustada.

Tuleb luua avatud ja turvaline keskkond, kus igaüks tunneb, et võib oma arvamust avaldada. Arutelu võiks alata küsimusega: "Mida igaüks meist soovib saavutada selle nõupidamise lõpuks?" Saavutada tuleb konsensus. Mida aeg edasi, seda rohkem on võimalik ka keerukamates küsimustes kokku leppida.

Usalduse ja ühtsuse ehitamine on protsess, aga see peaks algama sellega, et kõik tulevad kokku, jagavad ideid ja loovad ühise mõistmise asjadest. Siia alla võivad kuuluda arutelud heade ja halbade meeskondade omadustest ning peamistest pingeallikatest, mis meeskonnaliikmetel on. Selline avatud dialoog võimaldab edasist arutelu jätkata.

Juhid peavad kuulama, mida öeldakse, sest nende jaoks on oluline teada, kuidas edendada turvalist õhkkonda meeskonnas. Kui inimesed tunnevad ennast meeskonnas turvaliselt, siis nad saavad keskenduda tööle ning töötada tõhusamalt.

Kõikide juhtide huvides on luua keskkond, kus meeskonnaliikmed saaksid anda oma parima, mille tagajärjeks on nii paremad tulemused kui ka otsuseid.