Globaalsete suurfirmade juhtivtöötajate nõustamisega tegelev Sabina Nawa tõdeb Harvard Business Reviews, et sellised emotsionaalsed löögid ning küsimused on levinud. Ta toob oma kogemusest teema ilmestamiseks näite ülikooli lõpetamise järel ühes suurettevõttes töötanud ning edukat karjääri teinud mehest. Ütleme, et tema nimi on Tolgar. Poolteist aastat pärast viimast edutamist teatas Tolgari ülemus üllatuslikult, et kavatseb ettevõttest lahkuda ning on soovitanud Tolgarit enda mantlipärijaks.

Loomulikult oli Tolgar meelitatud, kuigi alguses veidi ebakindel, kas ta selliseks suureks sammuks siiski valmis on. Samas oli tema jaoks suureks auks juba tema kandidatuuri arutamine ning ta kinnitas Nawale, et mõistab, kui tema uueks ülemuseks valitakse mõni kogenum kandidaat.

Pärast mitmeid konsultatsioone Nawaga otsustas Tolgar siiski ametikohale kandideerida. Ta uuendas oma CV-d, mõtles hosti läbi intervjuu pidepunktid ning sai aru, et koha saamine peakski olema tema isikliku karjääriplaani osa. Tolgar valiti kolme parima kandidaadi sekka, kuid ta ei saanud seda tööd. Ja kuigi ta oli kandideerimist alustanud väga madalate ootustega, investeeris ta protsessi emotsionaalselt väga palju ja kui kohale valiti kogenum kandidaat, oli ta väga pettunud.

Nawaga tõdeb, et see näide on väga ilmekas ja tavapärane ettevõttesiseste kandidaatide puhul, kes on olnud varem väga tulemuslikud, kuid jäävad soovitud tööst ilma. Nad on justkui tühjaks vajunud, tunnevad end vähem väärtuslikuna ning läbikukkununa ega leia entusiasmi ning motivatsiooni senist tööd edasi teha. Sageli otsustatakse sellises olukorras kas firmasiseselt samal tasemel töökohta vahetada või üldse ettevõttest lahkuda.

Kolm nädalat pärast ametikõrgendusest ilma jäämis oli Tolgar valmis ülitugevad algsed emotsioonid seljataha jätma ning edasi liikuda. Koos konsultandiga arutati läbi erinevad võimalused. Selleks pidi ta vastama küsimustele ning langetama selle põhjal otsuse.

Siin on küsimused, mille peaks analoogses olukorras endale esitama:

Mida uut saaksin ma vanal töökohal ning/ või oma uuelt juhilt õppida?

Kui tunned, et sul on ametis veel midagi õppida, keskendu sellele. Uuele ametikohale kandideerides häälestusid sa mentaalselt senisest ametikohast kõrgemale. Tolgar aga mõistis, et tal on globaalse ärijuhtimise kohta veel palju õppida ning selles on uuel juhil suured kogemused.

Millega ma rahul ei ole või mida uut võiksin oma senises rollis teha?

Pärast sellele küsimusele vastamist tööta aktiivselt soovitud tingimuste loomiseks. Ehk nagu soovitab juhtimisekspert Barry Oshry: alusta varakult partnerina, mitte ära hiljem nurise. Näiteks võid vajada lisaressurssi või ka struktuurimuutusi. Need võivad osutuda ebarealistlikuks ning eeldada töökohavahetust.

Kui palju aega muutustele kulub?

Määra endale kindel aeg, näiteks kolm kuud, asjade selgeks mõtlemiseks. Võid otsida senistele ülesannetele huvitavama alternatiivi, kuid vahel on endale aja andmine kasuks. Tolgar otsustas endale anda uue juhiga koostööks aasta ning arendada oma meeskonda. Pärast kümne kuu möödumist on Tolgar taas oma tööga rahul ning on saanud ka uusi vastutusvaldkondi.

Mis mind praegu tõsiselt huvitab? Mis võiks olla minu unikaalne panus?

Vaatamata sellele, mida sa vastad, on see just suurepärane aeg uurida erinevaid võimalusi samas organisatsioonis, mis aitaksid sul tüütuks muutunud kohustuste asemel jõuda tegevusteni, mis sulle tõeliselt meeldivad ja sind huvitavad.

Kas mul on sellel tasemel veel midagi õppida ning panustada? Kas mulle meeldiks seda tööd teha mõnes ettevõtte teises üksuses?

Enne neile kahele küsimusele kasvamist, küsi tagasisidet selle kohta, miks sind ei palgatud. Kui vatsad mõlemale küsimusele jaatavalt, uuri võimalusi. Kui arvad, et seniste tööülesannete juurde naasmine ei ole ahvatlev või on uue juhiga koostöö liiga raske, siis kaalu sama töö võimalust teises üksuses. Kui töötad piisavalt suures ettevõttes ning sul on head senised tulemused, siis on aeg sisemisi kontakte uuendada ja üksust vahetada.

Millised teised kõrgemad tööülesanded vastaksid mu kogemusele ning pakuksid erinevaid võimalusi?

Pärast seda, kui kujutlesid end tegemas midagi enamat, võivad praegused ülesanded ja tegevused tunduda liiga ahtad. Kaalu mõne teisele kõrgemale või rohkem võimalusi pakkuvale ametikohale kandideerimist.

Kas ma olen praeguses olukorras nurka surutud ja olukorda ei ole võimalik muuta? Kas väljastpoolt tulnud kandidaadid saavad paremaid pakkumisi kui mina?

Kui vastad ühele neist küsimustest jaatavalt, siis lahku ettevõttest. Uuest võimalusest ilma jäämine võib pildi klaariks lüüa. Nii võid mõista, et oled sellesse rolli juba liiga kauaks jäänud või muutunud karjääri kujundamisel passiivseks. See otsus nõuab küll tõsist kaalumist, kuid kui see ei ole esimene kord, mil huvipakkuvast ametikohast ilma jääd ning arvad, et sind ei hinnata nii kõrgelt kui väljastpoolt tulnud kandidaate, siis on võib-olla aeg olla ise kuskil mujal väljastpoolt tulev kandidaat.

Kokkuvõtteks tõdeb Sabina Nawaz, et kuivõrd ahvatlev ka uude rolli saamise väljavaade ei oleks, tuleb arvestada, et see ei pruugi realiseeruda. Nii on kasulik teada, et tagasilöögi puhul on enda halvasti tundmine ning emotsionaalselt keeruline taastumine normaalne. Anna endale taastumiseks aega ning seejärel mõtle järgmised sammud küsimustiku abil läbi.