Vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep:

Kui lapsepuhkus ei ole kirjas puhkuste ajakavas, annab töötaja lapsepuhkuse kasutamise soovist vähemalt 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt e-kirja teel. Kui panite lapsepuhkuse kirja puhkuste ajakavasse või olete juba esitanud avalduse puhkusele jäämiseks, siis mõlemal juhul tuleb kuupäeva muutmiseks saavutada tööandjaga kokkulepe.

Juhul, kui tööandja ei ole nõus olemasolevat lapsepuhkuse kuupäeva muutma, siis on teil võimalik teha uus avaldus lapsepuhkusele jäämiseks teatades sellest 14 kalendripäeva ette. See eeldab, et teil on alles kasutamata lapsepuhkuse päevi.

Vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 1 on emal või isal õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last või kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.